Motioner till S partikongress

Från Ronneby Arbetarekommun har totalt 16 motioner skickats till partikongressen.

De handlar om;
Stoppa vinster i välfärden, Stoppa kvinnovåldet, Stoppa möjligheterna att köpa sig före i kön, Behov av arbetsförmedling i varje kommun, Avveckla LOV-Lagen om valfrihet, Förbjud PFAS i bl a Sverige, Krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar, Slopa karrensavdraget, Avdragsrätten för fackförenings- och a-kassa avgift återinförs, Tandvården är en del av kroppen och ska ingå i högkostnadsskyddet.

Viktiga frågor som det troligtvis kommer att bli debatt om!

facebook Twitter Email