Kyrkoval 19 september 2021

Vi vill att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka, där plats finns för alla

Svenska kyrkan Ronneby pastorat ska Iaktta de grundläggande uppgifterna:

*Att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission
* Vara en god och demokratisk arbetsgivare som arbetar mot diskriminering
* Bevara det stora kulturarv vi har i våra 13 kyrkor
* Ett tillgängligt kulturliv
* Arbeta för en klimatsmart kyrka
* En socialt hållbar kyrka i hela världen

Om kyrkovalet och hur du röstar

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med över fem miljoner medlemmar. Mellan den 6–19 september avgör medlemmar med rösträtt vilken inriktningen Svenska kyrkan ska ha. Rösträtt har alla medlemmar över 16 år. Du med rösträtt har tre val att göra, val till;

Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige.

Senast den 1 september kommer den med rösträtt att ha fått sitt röstkort och mer information om var din vallokal som du lägger din röst i finns. Förtidsröstningen börjar redan den 6 september och du kan rösta fram till valdagen den 19 september.

facebook Twitter Email