Vårt Ronneby kan bättre

Vi vill tillsammans bygga ett tryggare Ronneby för alla. Grunden för detta är ett jämlikt samhälle baserat på tillit människor emellan. Du ska kunna lita på att samhället finns när du behöver det. 
 
VI BYGGER RONNEBY TILLSAMMANS
Vi vill att hela Ronneby ska vara hållbart. Kommunens pengar ska gå till att utveckla vården, skolan och omsorgen. Det krävs fler anställda i välfärden och bättre arbetsvillkor. För att bli fler invånare vill vi samverka med näringslivet och föreningslivet i hela kommunen.  

EN SKOLA FÖR ALLA
Alla barn ska ges förutsättningar för att lyckas i skolan. Alla barn ska lämna grundskolan med godkända betyg. Det behövs fler vuxna i skolan och satsningar på elevhälsan. Därför vill vi stoppa vinstjakten i skolan.

ETT KULTUR- OCH FRITIDSLIV FÖR ALLA
Ett starkt kultur- och fritidsliv är grunden för ett demokratiskt samhälle. Vi vill satsa på föreningslivet i hela kommunen.    
              

facebook Twitter Email